مشارکت در تولید

به شبکه ببین تی وی خوش آمدید.

این شبکه با شماره شامد 3-4-65-216983-1-1

در حال راه اندازیست.

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل دارند در تولید برنامه های آتی

« شبکه ببین تی وی »

مشارکت نمایند می توانند با آدرس ایمیل ads@bebintv.ir یا شماره 09921523593 در تلگرام مکاتبه نمایند !

(Visited 7 times, 1 visits today)